Rusza rekurtacja na cykl warsztatów dla specjalistów IOB

 Zapraszamy na cykl bezpłatnych warsztatów, których celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy nt. budowania strategii firmy oraz zarządzania kompetencjami pracowników zawartej w modelu usługi rozwoju kompetencji, którą w przyszłości będą mogli wykorzystać w swojej działalności szkoleniowej i doradczej. Warsztaty będą prowadzone w oparciu o unikalne przewodniki oraz narzędzia do zarządzania strategicznego oraz zarządzania kompetencjami opracowane w ramach projektu "Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji". Warsztaty uzupełnione będą o ćwiczenia rozwijające umiejętności przydatne przy świadczeniu usług dla przedsiębiorców tj.  moderacji.


Czas trwania:
Cztery intensywne dni warsztatowe. Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w godzinach od 8:00 do 16:00. Podczas warsztatów zapewnimy lunch i przerwy kawowe.

Miejsce:

Słupski Inkubator Technologiczny ul. Portowa 13B, Słupsk

Ramowy plan warsztatów:

6 lipca 2015 - Zarządzanie strategiczne
7-8 lipca  2015 - Zarządzanie kompetencjami
9 lipca  2015 - Moderacja

Zobacz Program

Korzyści:
Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak:


Profil uczestnika:

W cyklu warsztatów mogą wziąć udział pracownicy Instytucji Otoczenia Biznesu z siedzibą na terenie województwa pomorskiego, spełniający następujące warunki:


Definicja Instytucji Otoczenia Biznesu: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i inne organizacje o charakterze non-profit wspierające rozwój przedsiębiorczości.

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy otrzymają podręczniki z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania kompetencjami.

Trenerzy:
Warsztat poprowadzą trenerzy z Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego.

Przemysław Dybek
Posiada 13 lat doświadczenia doradczo-szkoleniowego zdobytego w renomowanych firmach doradczych (m. in. Ernst&Young i Capgemini). Specjalizuje się w strategicznych i transformacyjnych projektach nastawionych na wzrost wartości przedsiębiorstw. Pracował w sektorze chemicznym, m. in. przy opracowywaniu strategii restrukturyzacji sektora chemii ciężkiej oraz przy wycenach spółek wielkiej syntezy chemicznej dla Nafty Polskiej S.A. (kierownik projektu). Doradzał przy formułowaniu strategii dla firm z sektora usług finansowych oraz mediów i telekomunikacji, gdzie odpowiadał za modelowanie i ocenę finansowych efektów realizacji planów strategicznych. W swojej pracy łączy zrozumienie strategii i finansowych aspektów działalności przedsiębiorstw z wiedzą i praktyką z zakresu systemów i narzędzi HR oraz metod zarządzania procesami i zmianą w organizacji.

Sabina Węsierska
Konsultant z 8-letnim doświadczeniem. Absolwentka  Podyplomowych studiów Job Coachingu i Doradztwa Zawodowego (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pracowała zarówno w działach personalnych zajmując się rozwojem i oceną pracowników (Nestle, Philip Morris) jak i w części doradczej firmy KPMG, wdrażając rozwiązania z obszaru HR u klientów. Od wielu lat prowadzi zajęcia ze studentami z obszaru narzędzi ZZL oraz coachingu. Specjalizuje się w tworzeniu polityki rozwoju pracowników, przygotowaniu systemu okresowej oceny  pracowników, systemów motywacyjnych oraz wdrażaniu modeli kompetencyjnych. Prowadziła także badania kultury organizacyjnej, analizy rynku pracy oraz rekrutacje i Assessment Center. Klienci cenią ją za kompleksowe analizy sytuacji oraz patrzenie na rolę HR w organizacji jako partnera do realizacji celów biznesowych

Rekrutacja:

KROK 1
Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 czerwca br.

KROK 2
Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną do ARP S.A. zostaną przeanalizowane pod względem spełniania przez aplikujących warunków udziału w projekcie oraz dbałości o spójność grupy i efektywność warsztatów. Osoby, które prześlą zgłoszenia do udziału w warsztatach w dniu 1 lipca br. otrzymają potwierdzenie udziału w warsztatach  bądź informację o wpisaniu na listę rezerwową.

KROK 3
Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztacie, otrzymają do wypełnienia deklarację udziału w projekcie.
Skan wypełnionej i podpisanej deklaracji należy przesłać drogą elektroniczną lub na numer fax do dnia  3 lipca br. Oryginał deklaracji zaś przekazać do dnia 6 lipca br.
   

Warszaty organizowane są w partnerstwie z Pomorską Izbą Rzemielśniczą Małych i Srednich Przedsiębiorstw


Kontakt:
Emilia Drozd-Kochanowicz, emilia.drozd-kochanowicz@arp.gda.pl,  tel. 58 32 33 201
Karolina Freda-Jędrzejewska, karolina.freda-jedrzejewska@arp.gda.pl,  tel. 58 32 33 202

 


Warunki uczestnictwa w warsztatach:
* Przesyłając wypełniony formularz uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w każdym z sześciu dni warsztatowych, które łącznie składają się na pełen cykl warsztatowy i umożliwiają osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.
* W warsztatach może uczestniczyć maksymalnie dwóch pracowników z jednej instytucji.

 

 

 

 

Pozostałe aktualności
Startujemy z projektem!
Zakończyliśmy etap badania wśród właścicieli i pracowników firm
Grupa Konsultacyjna Projektu
Bierzemy zarządzanie kompetencjami i strategię firmy pod lupę
Rozpoczęliśmy wspołpracę z firmą F5 Konsulting

Plan warsztatów

18 luty 2015 - Zarządzanie strategiczne
19 i 20 luty 2015 - Zarządzanie kompetencjami
6 marca 2015 - Asertywność
13 marca 2015 - Rozwiązywanie konfliktów
20 marca 2015 - Moderacja

Zobacz Program

Szybki kontakt

Zainteresowany?

Skorzystaj z wyjątkowej okazji i weź udział w warsztatach. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 lutego br.

Formularz zgłoszeniowy