Trzecia konferencja z cyklu "Skuteczny HR. Praktycy dla biznesu"

Skuteczny HR. Praktycy dla biznesu

III Konferencja MURSK: HR jako strategiczny partner w biznesie

21 maja 2015 w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni odbyła się trzecia z cyklu konferencji poświęconych obszarom zarządzania zasobami ludzkimi oraz roli HR w zarządzaniu przedsiębiorstwem, skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego. Konferencja realizowana była pod marką X Pomorskiego Forum Przedsiębiorczości.

 

Tematy, które zostały poruszone podczas konferencji:

 

PROGRAM KONFERENCJI                                                                                                                 

Prezentacje do pobrania TUTAJ

 

Konferencja odbędzie się w ramach projektu "Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji" i jest organizowana przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. przy wsparciu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP. Wypracowany w ramach projektu model usługi to zestaw najważniejszych z punktu widzenia organizacji narzędzi, pozwalających połączyć zarządzanie kompetencjami i zarządzanie strategiczne. Praktyczna usługa prowadzi przedsiębiorcę od diagnozy stanu przedsiębiorstwa, analizę biznesową do wyznaczenia celów strategicznych i kluczowych kompetencji pracowników umożliwiających osiągnięcie wyznaczonych celów. Usługa doradcza, opracowana na podstawie modelu, ma być docelowo świadczona MMŚP przez wybrane Instytucje Otoczenia Biznesu. 

 

 

 

Pozostałe aktualności
Startujemy z projektem!
Zakończyliśmy etap badania wśród właścicieli i pracowników firm
Grupa Konsultacyjna Projektu
Bierzemy zarządzanie kompetencjami i strategię firmy pod lupę
Rozpoczęliśmy wspołpracę z firmą F5 Konsulting

Informacje praktyczne

X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Termin i czas trwania: 21 maja 2015 roku

Miejsce: Gdynia, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

PROGRAM

PREZENTACJE