O projekcie

Projekt Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Celem projektu MURSK jest opracowanie i wdrożenie usługi doradczej dla małych i średnich firm z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania kompetencjami pracowników.

 W ramach projektu opracowane zostały narzędzia do przeprowadzenia usługi zarządzania strategicznego i zarządzania kompetencjami pracowników tj.


Usługi w oparciu o model MURSK będą świadczone przez pracowników instytucji otoczenia biznesu, którzy zostaną przygotowani do świadczenia usługi poprzez udział w seminariach, konferencjach i warsztatach organizowanych w ramach projektu.

Wiedza oraz wszystkie narzędzia opracowane w ramach Modelu dostępne są także dla pracowników mikro, małych i średnich firm, które chcą zarządzać kompetencjami w aspekcie zarządzania strategicznego. 

 

Planowane działania w projekcie:

 Czerwiec - Lipiec 2015

 

Zakończone działania  w projekcie:

III i IV kwartał 2012 - Badanie jakościowe potrzeb przedsiębiorców  w obszarze zarządzania kompetencjami

I kwartał 2013 - Zawiązanie Grupy konsultacyjnej projektu w celu konsultacji  podejmowanych w projekcie działań i wypracowanych narzędzi 

I kwartał 2013 - Opracowanie wstępnej wersji Modelu przy współpracy ze specjalistami HR

III i IV kwartał 2013 - Poddanie testowaniu przez 50 przedsiębiorców i 200 pracowników wstępnej wersji Modelu oraz organizacja warsztatów nt. świadczenia usługi dla przedstawicieli IOB i pracowników firm w celu zebrania opinii nt. wdrażani narzędzia

I kwartał 2014 - Opracowanie finalnej wersji Modelu MURSK przy udziale ekspertów ds. zarządzania zasobami ludzkimi i przedsiębiorstwem

Listopad 2014 - Organizacja I konferencji z cyklu Skuteczny HR. Praktycy dla biznesu

Grudzień 2014 - Wydanie podręczników do zarządzania strategicznego i zarządzania kompetencjami

Luty - Marzec 2015 - Przeprowadzenie trzydniowych warsztatów dla przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu nt. wdrażania modelu usługi rozwoju strategicznych komptencji oraz przeprowadzenie trzydniowych warsztatów rozwijających umiejętności miękkie potrzebne do świdczenia usługi opartej o MURSK tj. rozwiązywanie konfliktów, moderowanei spotkań, asertywność.

Marzec 2015 - Przeprowadzenie drugiej z cyklu konferencji Skuteczny Hr. Praktycy dla biznesu, poświęconej tamatowi Budowania zespołu

Maj 2015 - Przeprowadzenie trzeciej z cyklu konferencji, poświęconej tematowi Współpracy HR z biznesem

MURSK

Termin realizacji projektu:  01.09.2012 - 31.08.2015

Konsorcjum realizujące projekt:


Finansowanie: 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa:  Przedsiębiorcy oraz pracownicy mikro, małych i średnich firm w województwie pomorskim.