MAWI

Członek Grupy Konsultacyjnej Projekt

Firma MAWI wchodzi w skład Grupy Konsultacyjnej Projektu, która ma za zadanie konsultować i dostarczać opinii na temat tworzonego w ramach projektu produktu opierając swoje sugestie na doświadczeniu w sektorze MMSP.

Firma MAWI istnieje na rynku od 1991 roku. Celem jej działalności jest zagwarantowanie bezpiecznej pracy w firmach, poprzez kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie zabezpieczenia i profilaktyki p.poż i BHP. Firma świadczy usługi w zakresie:
- przeglądów, konserwacji i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego,
- czynności związanych z badaniami, przeglądami i konserwacją stałych urządzeń gaśniczych,
- badanie pożarniczych węży tłocznych do hydrantów w zakresie prób ciśnieniowych,
- wyposażania obiektów w wymagany sprzęt gaśniczy.

W projekcie MURSK firmę reprezentuje pani Maria Rzepińska - właściciel.

www.mawi.gda.pl

Grupa Konsultacyjna Projektu

Szybki kontakt

Zainteresowany?

Skorzystaj z wyjątkowej okazji i przyłącz się do projektu.

Przyłącz się!