Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Członek Grupy Konsultacyjnej Projekt

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wchodzi w skład Grupy Konsultacyjnej Projektu, która ma za zadanie konsultować i dostarczać opinii na temat tworzonego w ramach projektu produktu opierając swoje sugestie na doświadczeniu w sektorze MMSP.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego. Izba powstała w dniu 11 czerwca 2008r.
Najważniejszym jej zadaniem jest tworzenie i wzmacnianie więzi kooperacyjnych między przedsiębiorstwami oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą. Izba aktywnie wspiera rozwój podmiotów gospodarczych Pomorza, a zwłaszcza firm będących członkiem RIGP w konkurowaniu na globalnym rynku (konferencje, szkolenia, współpraca z samorządem terytorialnym i innymi instytucjami).

W projekcie MURSK Izbę reprezentuje pani Jolanta Magulska.

www.rigp.pl

Grupa Konsultacyjna Projektu

 

Szybki kontakt

Zainteresowany?

Skorzystaj z wyjątkowej okazji i przyłącz się do projektu.

Przyłącz się!