Upowszechnianie

Projekt Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

W związku z istnieniem problemu niewystarczającego planowania działalności gospodarczej w sektorze MMSP oraz świadomego zarządzania rozwojem pracowników, konsorcjum projektowe opracowało innowacyjny model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.

Model to zestaw najważniejszych z punktu widzenia organizacji narzędzi, które umożliwiają efektywne zarządzanie kompetencjami w kontekście celów strategicznych przedsiębiorstwa. Rozwiązanie pozwala na efektywne wspieranie przedsiębiorców w planowaniu działalności biznesowej oraz w zarządzaniu kompetencjami pracowników poprzez możliwość świadczenia firmom z sektora MMŚP usługi doradczej i/lub szkoleniowej przez Instytucje Otoczenia Biznesu. Usługa umożliwia zatrudnionym wyznaczenie optymalnych kierunków dalszego kształcenia oraz zwiększa wiedzę pracodawców z zakresu zarządzania kompetencjami pracowników w połączeniu z celami biznesowymi przedsiębiorstwa.

Wypracowane rozwiązanie charakteryzuje się niskim stopniem skomplikowania, niskimi kosztami wdrożenia oraz brakiem konieczności wprowadzenia zmian prawnych i organizacyjnych w Instytucjach Otoczenia Biznesu.

Etap testowania produktu finalnego dowiódł, iż  zarówno użytkownicy jak i odbiorcy zauważają korzyści płynące z usługi doradczo-szkoleniowej. Specjaliści z Instytucji Otoczenia Biznesu pozyskali nową wiedzę i umiejętności, dzięki czemu będą mogli przyczynić się do rozszerzenia oferty organizacji wspierających biznes w województwie pomorskim. Przedsiębiorcy doceniali możliwość optymalizacji działalności firmy oraz pracy zespołów, zaś pracownicy bardzo pozytywnie odnieśli się do pozyskania większej wiedzy z zakresu rozwoju swoich kompetencji.

Produkt finalny:

 

Materiały informacyjne:

 

Raporty z badań:

Publikacje

Zobacz "Przewodnik do zarządzania strategicznego"
Zobacz "Przewodnik do zarządzania kompetencjami"

Zobacz "Podręcznik dobrych praktyk "